Termer/beskrivningar av Winsor&Newtons färger

Tub, halvkopp, helkopp: En tub är en metallbehållare med skruvkork, där du kan trycka ut den färg du vill använda på en palett (eller kanske direkt på duken/pappret). Halvkopp och helkopp används för akvarellfärger som tillverkas som en “hård kaka”.

Färgkod: Färgkoden är en kod som är satt av tillverkaren. Den kan vara bra att ha om du vill vara säker på att få tag på samma färg som du använt tidigare, men har egentligen ingen särskild betydelse.

Opacitet: Winsor&Newton delar upp sina färger i Opak, Semi-opak, Semi-transparent och Transparent. Opak betyder att färgen täcker mer, medan transparent betyder att underliggande duk, papper eller färger lyser igenom mer. Samtidigt kommer ett tunnare lager av en viss färg alltid vara mer transparent än ett tjockare.

Hållbarhet (permanence): Hållbarhet är förenklat hur länge färgen håller när den utsätts för ljus, luft och dess föroreningar. Testas och graderas av Winsor&Newton i följande skala:
– AA, Extremt hållbar (extremely permanent)
– A, Hållbar (permanent)
– B, Ganska hållbar (moderately permanent)
– C, Flyktig (fugitive)

Serie: Winsor&Newton delar upp sina färger i serie 1 till 5, där serie 1 har lägst pris, och serie 5 kostar mest. Prisskillnaderna beror på att olika pigment kostar olika mycket att framställa.

Fläckande (staining): (Akvarell). En färg som är fläckande binder hårdare till pappret, och kan därför inte plockas upp helt och hållet med exempelvis en svamp. Om det inte står något, är färgen inte fläckande.

Granulerande: (Akvarell). En färg som är granulerande “samlar ihop sig” beroende på papprets struktur och skapar en lite ojämn färgläggning. Om det inte står någonting, är färgen inte granulerande, och lämnar en mer jämn beläggning.

Smalt (Dumont’s blue), en granulerande färg
Indanthrene blue, en icke-granulerande färg

To top