Materialkännedom Oljefärger

Långsamt över snabbt

Den sista regeln jag har stött på går i samma tema som “fett över magert” och “tjockt över tunt”. Den gäller också oljefärg, och säger att du inte ska lägga på ett lager färg som torkar snabbare än lagren under. Använder du all din färg på samma sätt kommer den att torka i stort sett lika fort. Blandar du däremot i olika medier kan torktiden förändras, och det kan vara värt att hålla reda på.

  • Fast drying medium, snabbtorkande medium. Gör att färgen torkar snabbare. Ingen överraskning där kanske 🙂
  • Linseed oil. Förlänger torktiden
  • Painting medium. Förlänger torktiden
  • Vatten. Påverkar inte torktiden nämnvärt
  • Thinner. Påverkar heller inte torktiden nämnvärt.
Snabbtorkande medium och kallpressad linolja
Snabbtorkande medium och kallpressad linolja

Varför?

Svaret på frågan “varför?” är ungefär samma som för de övriga reglerna. En torkad färg är mindre elastisk än en blöt färg, oavsett hur mycket olja den innehåller. Därför riskerar det övre torra lagret att krackelera under tiden det tar för det undre lagret att torka.

Överkurs

Winsor&Newton anger också att de olika Artisanfärgerna torkar olika snabbt.

Snabbtorkande (ca 2 dagar): Prussian Blue, Umbers
Mellansnabbt torkande (ca 5 dagar): Cadmium Hues, Phthalo Blue (Red Shade), Phthalo Greens, Siennas, French Ultramarine, Ochres, Titanium White, Zinc White, Lamp Black, Ivory Black
Långsamt torkande (mer än 5 dagar): Cadmiums, Permanent Rose (quinacridone), Permanent Alizarin Crimson

Det saknas en del färger i listan ovan. Jag har inte hittat någon information om dessa, men gissar att du kan titta på vilka pigment som ingår, och sedan ta den längsta torktiden utifrån det. För att vara på den säkra sidan.

Avslutningsvis

Det här är den tredje och sista regeln om att undvika (eller framkalla!) krackelering hos oljefärg. Om du har någon tavla där färgen spruckit kanske det kan vara till hjälp att förstå varför det hänt. När du målat ett tag kommer de här reglerna fastna i ryggraden, och du kommer hitta ett sätt att blanda färger, medier och måla som passar dig och som automatiskt gör att du inte behöver tänka över dem.

Happy painting!

To top