Miljöpåverkan

Kadmium

Kadmium används i vissa gula och röda färger. Det är ett grundämne som varken våra kroppar eller reningsverk klarar av att filtrera bort. När det kommer ut i naturen kan det skada djur, främst högre upp i näringskedjan, eftersom det stannar kvar i kroppen. Fiskar och andra vattenlevande djur är extra känsliga. För oss människor skadar kadmiumet framför allt njurarna.

Hur undviker jag kadmium?

Det finns idag bra alternativ till kadmiumfärgerna. Om färgen innehåller “hue”, “sub” eller “imit” i namnet, så innehåller färgen inte kadmium. I Artisans sortiment är färgerna “Cadmium Yellow Pale Hue”, “Cadmium Yellow Hue”, “Cadmium Yellow Deep Hue”, “Cadmium Orange Hue”, “Cadmium Red Hue” och “Cadmium Red Deep Hue” fria från kadmium. Däremot innhåller färgerna “Cadmium Yellow Light”, “Cadmium Yellow Medium”, “Cadmium Red Light”, “Cadmium Red Medium” och “Cadmium Red Dark” fortfarande kadmium.

Andra pigment

Även vissa andra pigment kan innehålla metaller som i för stora mängder kan vara skadliga för naturen. Det kan vara koppar, krom, kobolt eller zink. Därför rekommenderar vi att du följer råden längst ner på sidan, även om du hoppar över kadmiumfärgerna.

Lösningsmedel

I traditionella oljefärger kan det finnas en viss mängd lösningsmedel. Och även om färgen i sig inte innehåller lösningsmedel, så behövs det för att göra rent penslar och verktyg. Lösningsmedel kan vara besvärande för dig när du målar, och det är heller inte bra att det släpps ut i naturen.

Att minska miljöpåverkan

Här följer några råd om vad du kan tänka på för att minimera din miljöpåverkan. Extra viktigt om du använder kadmium, men bra vanor för alla färger:

  • Torka bort eventuella färgrester från händerna innan du tvättar dem, så noga du bara kan
  • Torka av färg från penslar med papper
  • Tvätta sedan penslarna så noga du kan i en burk med vatten (eller lösningsmedel, om du använder traditionella oljefärger).
  • Torka sedan penslarna igen med papper, innan du till slut kan skölja bort det allra sista under rinnande vatten
  • Papper, penseltvätt, tomma tuber och andra färgrester lämnas som farligt avfall på återvinningscentral

Alla de här åtgärderna handlar om att få ut så lite kadmium som möjligt i avloppet. Har vi missat något eller om du är tveksam, ta det säkra före det osäkra och lämna in på återvinningscentralen.

To top